Programgruppen

Bokföring, redovisning och rådgivning

Programgruppen är en del av Björn Lundén Information AB och erbjöd mellan åren 2002-2014 program och utbildningar inom ekonomi och redovisning. De senaste två åren har företaget gått på tomgång - det är dock inte nedlagt. På den här lilla hemsidan ska vi berätta lite om vad Programgruppen hade att erbjuda.

 


Programmen

De program som erbjöds gick ut på att deltagarna skulle få ingående kunskaper i ämnen som: 

I de skatterelaterade programmen fanns utbildningar som:

I de redovisningsrelaterade programmen kunde man delta i någon av följande utbildningar:

Sist, men inte minst, så fanns det inom bouppteckning en utbildning som hette:

Det var användbara kunskaper, särskilt för den som redan var arbetsmässigt involverad i ekonomi eller jobbade på redovisningsbyrå Göteborg samt på redovisningsbyrå malmö.

 

BL Bokslut & BL Bokföring

Programgruppen fortsatte att utvecklas och erbjuder idag en mycket användbar typ av tjänst, nämligen en färdig tjänst för redovisning och bokslut. Man behöver inte längre själv vara expert på alla frågor utan kan med hjälp av programmet BL Bokslut/BL Bokföring fokusera på sitt entreprenörskap medan det effektiva och pålitliga programmet automatiskt sköter det administrativa. BL Bokslut har fått stor genomslagskraft och bland fördelarna som marknadsförs syns bl.a.:

Man får en testmånad gratis, därefter kostar tjänsten 99 kronor i månaden (hösten 2016).

Genom Björn Lundén Information AB kan man fortfarande delta i kurser, utbudet av program och kurser är brett och inkluderar ämnen inom:

Allt för förenklat företagande, helt enkelt!


Hur fungerar tidrapportering vid bemanning?                             

Tidrapportering är ofta något som sker oavsett vad för form av anställning man har. Den som är fast anställd kanske använder en form av stämpelklocka. Antigen en som finns fysiskt eller en digital en. Extra viktigt med tidrapportering är det när det är fråga om bemanning.

Men först ska vi reda ut begreppen vad som är skillnaden mellan rekrytering och bemanning. Det finns ett ganska enkelt svar på frågan – rekrytering är när man anställer en person för en tjänst på sitt företag. Bemanning är när man tar in en person som konsult där personen har sin anställning i ett bemanningsföretag och utför arbete under kortare eller längre perioder på företaget. Men givetvis kan man förtydliga detta.

Rekrytering

Rekrytering är vad man kallar den process som man gör när man söker, attraherar och anställer för en kort- eller långsiktig anställning.  En rekrytering är alltså alltid i syfte att anställa personen även om anställningsformen kan variera mellan tillsvidareanställning eller visstidsanställning. Det är ofta en ganska så gedigen process med många olika steg.

Många arbetsgivare anlitar ett rekryteringsföretag när de skall rekrytera nya medarbetare och lämnar då ut hela eller delar av rekryteringsprocessen.

Så här kan en rekryteringsprocess se ut:

Det går dessutom att lägga till ytterligare steg i processen:

Att rekrytera personal till sitt företag är ofta något som kostar både tid och pengar. Gör man en felrekrytering så kan det bli dyrt. Det är därför alltid viktigt att göra rätt och lägga ner tid på att rekrytera.

Bemanning

Ett bemanningsföretag är ett företag som hyr ut personal till andra företag. Om man är konsult hos ett bemanningsföretag så innebär det att ens anställning är hos dem. Sedan så hyrs man ut till olika företag för olika sorters uppdrag. Som konsult kan man även ha sin anställning i ett konsultbolag vilket ofta förknippas med högre utbildade specialister.

Personaluthyrning har varit lagligt sedan 1993. Sedan dess har det hänt en massa mer. Det har lett fram till hur det ser ut i denna branschen idag. Man brukar idag använda bemanningsföretag som samlingsbenämning för företag som huvudsakligen arbetar med verksamhetsområdena: bemanning, rekrytering och omställning.

Anledningen till att företag anlitar bemanningsföretag beror ofta på att man har behov av personal, snabbt och för kortare tid. Ett uppdrag kan pågå under en tidsbegränsad period eller löpande under en längre tid.

Sedan är det inte heller ovanligt att ett bemanningsuppdrag kan bli till en anställning hos det företag man har hyrts in till. Det om man visar framfötterna, lär sig snabbt och blir en bra tillgång för själva företaget.

Tidrapportering allt viktigare

Att rapportera den tid man jobbar är oftast extra viktigt för den som är anställd av ett bemanningsföretag. Idag finns det många olika sätt att göra det på. Läs om tipsen för bättre tidrapportering. Många tycker att tidrapportering är tråkigt och tidskrävande och så har det varit tidigare. Men med tekniken som kommit så går det allt lättare att göra det. Det finns många bra digitala lösningar att välja på. Det finns även molnbaserade lösningar. Som arbetsgivare är det bra om du har koll på hur mycket din extra personal jobbar. Det är viktigt när det handlar om lön med mera. Det finns smarta verktyg att använda dig av. Med ett verktyg från Recruto kan du ha bra koll på din extrapersonals arbetade timmar genom ackumulerad tid, överbokningsskydd och dubbelbokningsskydd. Det gör att du kan lägga din tid på annat som utvecklar din verksamhet.

Öka upp företagets likviditet

Något som är viktigt för alla sorts företag, det är att de har en bra likviditet. Om det är så att det finns behov av att snabbt öka upp den, så kan man satsa på att sälja fakturor. Det är en bra lösning för vissa månader. Du kan läsa mer om hur det går till på Säljafakturor.se.

Smart använda ett bra bokföringsprogram

Om du tänker dig att du ska sköta din egen bokföring, så kan det vara bra att satsa på ett bokföringsprogram. Idag finns det många olika att välja på. Därför kan det vara en god idé att jämföra dem mot varandra. Det så att du får ett bokföringsprogram som passar dig och ditt företag.